چرا جمع کردن زباله های مردم توسط فعالان محیط زیست روش اشتباهیست؟

با احترام به تمامی فعالان محیط زیست کشور عزیزم

مهم است که این نگرش را داشته باشیم تمامی ۷ میلیارد انسان روی کره زمین و ۷۰ میلیون جمعیت ایران که جزئی از جمعیت کره زمین است، همه می توانند یک فعال محیط زیست باشند.

بسیاری این سوال را در ذهن دارند که چرا ما باید زباله های مردمان بی عشق را از روی زمین برداریم و جمع آوری کنیم و با گرفتن یک سلفی افتخار کنیم؟ چه چیزی به ما می رسد جز اینکه وقت و انرژی خود را هدر داده ایم؟

این روش در بسیاری از کشور ها منقرض شده است و شما بسیار کم می توانید این نوع همایش ها را در تلوزیون و شبکه های اجتماعی خارجی مشاهده کنید چون روش های بهتری هستند که می توانند مانع این گرده همایی ها شوند که به چند نمونه از آن ها می پردازیم :

جمع اوری زباله در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کار پیش پا افتاده ای است آن ها با ایجاد یک مرکز جمع آوری و پخش کیسه های پارچه ای و دادن یک گل خانگی در ازای یک کیسه زباله به مردم ، آن ها را تشویق به انجام مسئولیتی می کنند که خود بر عهده دارند که یک وظیفه عمومی ست.
این تجربه حاصل فعالیت اخیری ست که با نام اولین ایست بازرسی فعالان محیط زیست در ایران در کوه قره قشون در منطقه آذربایجان شرقی عملی و بسیار هم مورد استقبال مردم واقع شد و جواب گو بود.

متاسفانه در کشور ما گروه هایی در چند سال اخیر اقدام به جمع آوری زباله هایی می کنند که مردم را تشویق به عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی خود در مقابل حفظ محیط زیست می کند.

این طرز فکر اشتباه است که کشور عزیزمون ایران با بسیاری از کشور های توسعه یافته مانند آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و … تفاوت و فقر فرهنگی بسیاری دارد .

قطعا ما راه بهتری داریم، برویم به دنیا بگوییم

منبع:فعالان مردمی محیط زیست

You may also like...

Add a Comment