شهرمن میاندوآب

شهرمن میاندوآب شهرستان میاندو آب میاندوآب شهری است که در میان دو رودخانه زرینه و سیمینه واقع شده و بهار…

سلام

خوش آمدید

روزهای برفی در میاندوآب

بارش برف در میاندوآب بارش زیبای برف را در شهر میاندوآب در استان آذربایجان غربی  

تسلیم نشو

تسلیم نشو   به جای نگریستن به صدها دلیلی که برای رها کردن دارید، به هزاران دلیلی که برای تسلیم…