زرینه رود

ودخانه زرینه رود میاندوآب با طول ۲۳۰ کیلومتر یکی از طویل ترین و پرآب ترین رودهای شمال غرب کشور می…