تماس با ما

راه های تماس با تاتاهو

دوست گلم  اگر به میاندوآب گذرتان افتاد بعداز خروج  از میاندوآب به سمت مهاباد یا بوکان  می توانی منو پیدا کنی

تاتاهو از کردستان تا دریاچه امتداد دارد

اگر دوست داشتی خودت را بسپار به من تا دریاچه می برمت

جاذبه های گردشگری اذربایحان غربی،میاندوآب،بوکان
تاتاهو یعنی زندگی

اگر نامه هم داشتی بفرست رودخانه برای من می آورد

 

 

ایمیل تاتاهو

tatahoo1@gmail.com

منتظر مطالب وعکس های زیبای شما هستیم

با سپاس تاتاهو